Čas narodnih domov

pan_2_0

Vojaški trg, začetek 20. stoletja / Piazza della Caserma, inizi del XX secolo / Piazza della Caserma, early 20th century (Ph. Francesco Penco – Courtesy of Claudio Ernè)

Čas narodnih domov

Postopna urbanizacija slovenskega prebivalstva je sovpadala z vzponom meščanstva in narodnega gibanja tržaških Slovencev, k čemur je odločilno pripomoglo Politično društvo Edinost. Ravno v okviru te politične stranke, ki je izdajala istoimenski dnevnik, je leta 1900 nastala zamisel za gradnjo večnamenskega središča, v katerem bi se združevali tržaški Slovenci in pripadniki drugih slovanskih narodov. Načrt zanj je izdelal arhitekt Maks Fabiani, finančno plat gradnje je prevzela Tržaška posojilnica in hranilnica. Avgusta 1904 je bil na Vojaškem trgu (danes Ulica Fabio Filzi) dograjen Narodni dom.

Narodni domovi so bili odraz družbenih, političnih in gospodarskih sprememb v Evropi v drugi polovici 19. stoletja. Pojem narodnih domov je značilen za slovanski in srednjeevropski prostor; med letoma 1885 in 1905 so jih po češkem vzoru postavili v vsem širšem slovenskem prostoru: v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu ter tudi Gorici in Trstu. Bili so kulturna in politična središča tamkajšnjih Slovencev, v nekaterih primerih pa je v njih potekalo celotno narodno družbeno življenje, saj so tu domovale politične, športne, kulturne in gospodarske ustanove.

Primer takšne večnamenske stavbe je bil tržaški Narodni dom (1904-1920), ki je veljal za najsodobnejše narodno središče svojega časa. Mogočna stavba je simbolizirala moč in kulturno ter gospodarsko trdnost tržaških Slovencev.

pan_2_3

Zgoraj Potrdilo o prispevku za gradnjo Narodnega doma / Sopra Ricevuta per il contributo alla costruzione del Narodni dom / Above Receipt for the donation to the construction of the Narodni dom (Courtesy of OZE NŠK)

pan_2_2

Narodni dom pri Sv. Ivanu v Trstu / Il Narodni dom nel rione di San Giovanni a Trieste / The Narodni dom in San Giovanni, Trieste (Ph. Mario Magajna – Courtesy of OZE NŠK)

pan_2_1

Narodni dom pri Sv. Ivanu v Trstu / Il Narodni dom nel rione di San Giovanni a Trieste / The Narodni dom in San Giovanni, Trieste (Ph. Mario Magajna – Courtesy of OZE NŠK)